Tør du å la båten din ligge uten tilsyn?

Det gjør ikke jeg, sier Knut Bendiksen.

Han har fått installert alarm (Holar A6M2) og brannslukkingsutstyr i båten.GSM alarmsender - A6M2
Overvåking og varsling av temeratur, trykk, geografisk posisjon, innbrudd, vann og brann.

GSM A6M2 er en alarmsender for:
 • Varsling via SMS
 • Fjernstyring ved forskjellige funksjoner

En innebygget GSM enhet (Wavecom) sender SMS ved alarm og/eller mottar SMS for fjernstyring.

Ved å sende forhåndsprogrammerte SMS kan du spørre om og forandre:

 • Funksjonene på inngangene
 • 8 mobilnummer for hver av inngangene
 • Teksten for varsling
 • Til- eller frakobling av en utgang
 • Verdi for varsling for lavt batteri
 • Inngangstype (NO eller NC, med eller uten tilbakestilling)
 • Tidsforsinkelse for inngangene eller utgangene
  (fra 2 til 65000 sekunder (18 timer))
 • Verdiene for temperaturvarsling

Dessuten kan du spørre om:

 • Status på inngangene
 • Batterispenning
 • Temperatur (med temperaturdetektor)
 • Geografisk posisjon (med GPS-antenne)
 • Analoge måleverdier (med tilleggsenhet)

GSM alarmsender - REX
Varsler ved innbrudd, temperatur, vann og gasslekasjer mm. Egner seg også meget godt for fjernstyring av lys og varme. Sentralen kan monteres alle steder hvor en har GSM-dekning, og drives av 230 Volt nettspenning eller via solceller.
Alt utstyr er trådløst og kan fjernstyres.

Det er de mange mulighetene som gjør GSM REX til en mangfoldig GSM-enhet med en rekke bruksområder.
Anvendelsesområdet er delt inn i to hovedgrupper:
 • Trådløs strømstyringsenhet med utbyggingsmuligheter
 • Avansert trådløst alarmsystem med flere forskjellige detektorer og styringsenheter for sikring av båten din med varsling via SMS med opptil 6 mobilnummer.

Båt- og industriservice AS
Tlf: 916 57000 - Fax: 770 66715 - Mail: post@habis.no