Vi fører alt innen båtutstyr.

Landstrømproblemet
Å bruke 230 Volt landstrøm er ikke problemfritt da jord på land som kobles til jord ombord gir kryp-strømmer som forårsaker en galvanisk korrosjon. Mange har "løst" dette ved å kutte jordingskabelen, men hvis en elektrisk feil oppstår, kan båten bli strømførende, og liv og helse settes i fare.

Løsningen: LADIX-systemet
Ladac har sikret muligheten ved å kunne tilby et system som både hindrer galvanisk korrosjon og sikrer liv og helse uten bruk av sertifisert installatør og uten melding til stedlig kontrollorgan. En isolator, eller isotrafo oppretter et galvanisk skille mellom land og båt, og stopper krypstrømmene som forårsaker den galvaniske korrosjonen.
Plug-in-koblingene som inngår i systemet gir mulighet for å koble sterkstrømmen selv uten bruk av verktøy.
Dermed kan man montere selv og oppnå en godkjent og korrekt jordet løsning. Gjennomtenkt tilleggsutstyr gir ytterligere båtglede.

Enkle løsninger fra Ladac kan bidra til å innfri positive forventninger og opplevelser som båtfolket har. Vi mener at strøm ombord skal være en del av opplevelsen - ikke en del av problemet.

Spør oss, vi kan trolig hjelpe deg til en bedre båtsommer!

Båt- og industriservice AS
Tlf: 916 57000 - Fax: 770 66715 - Mail: post@habis.no