Marine Gear
20 HK
> > > > >
1300 HK

Tilpassing av propellanlegg
Vi veier båten din for nøyaktig dimensjonering av propellen.



Eco-Drive er et overflatedrev beregnet på alle typer planende båter. Drevet er utviklet over flere år og tar utgangspunkt i de svakheter som andre overflatedrev har hatt.
Sammenlignet med andre drev og propellinstallasjoner gir bruk av overflatedrev høyere fart og redusert drivstofforbruk. Sammenligner man med de kostnadene som konvensjonelle drev og faste akslinger medfører av økte drivstoffutgifter, service/vedlikehold, større reparasjoner, og evnt. totalhavari, vil hele invisteringen i Eco-Drive være inntjent i løpet av få år.

Eco-Drive inneholder ingen komponenter som krever jevnlig vedlikehold så som hydraulikk, slanger, gummibelger, drivknuter, vinkeldrev eller lignende. Dette innebærer en vesentlig besparelse da det ikke er noen årlige kostnader for reservedeler eller service.

Eco-Drive har ingen rorfinner eller lignende, som forstyrrer propellstrømmen, og oppnår dermed høyere topphastighet enn andre drevtyper. Unikt design gjør at reversering og manøvrering ved lave hastigheter også fungerer bedre enn noe annet overflatedrev. De generelle fordelene med overflatedrev er velkjent blandt folk i båtbransjen og bruken av slike drev øker for hvert år.

Båt- og industriservice AS
Tlf: 916 57000 - Fax: 770 66715 - Mail: post@habis.no